All right reserved - ©2014 - N.M. Engineering s.r.o.      

Spoločnosť vznikla r. 2011 ako projekčná a inžinierska kancelária.
 
V spoločnosti sú v súčasnosti združení samostatní inžinieri, z ktorých niektorí majú až 15 ročné skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní z oblasti projektovania technologických celkov a s používaním najmodernejších 3D softwarov.
 
Odborná kvalifikácia inžinierov je potvrdená certifikáciou SKSI.
 
Týmto združením skúsených inžinierov vie spoločnosť zabezpečiť a zaručiť kvalitu spracovania projektovej dokumentácie, podľa požiadaviek zákazníka.
Špecializácia:
  • potravinársky priemysel
  • chemický priemysel
  • jadrový priemysel
Rozsah činnosti:
 
- vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
 
- poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
 
- vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
 
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
N.M. Engineering s.r.o.         Sídlo:
Moyzesova 3284/4
058 01 POPRAD
Slovenská republika
  Prevádzka:
Ulica 1. Mája 216/7
058 01 POPRAD
Slovenská republika
  Mobil: +421 905 112 375
e-mail: office@nm-engineering.eu
Web: www.nm-engineering.eu
  IČO: 46 36 74 71
DIČ: 20 23 36 3111
IČ DPH: SK20 23 36 3111
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného
súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka č.25055/P